Logowanie Użytkowników


Zasady i warunki korzystania ze Strony internetowej

default mysurvey feature image

Zasady i warunki korzystania ze Strony internetowej

Niniejsze Zasady i warunki dotyczą korzystania ze strony internetowej MySurvey ("Strona internetowa"). Korzystanie ze Strony internetowej oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad. W przypadku braku zgody na przestrzeganie niniejszych Zasad i warunków, należy zrezygnować z otwierania i korzystania ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób.

 1. ADMINISTRACJA STRONY

  1. Niniejsza Strona internetowa obsługiwana jest przez Lightspeed. Ze Strony internetowej korzystają w głównej mierze użytkownicy panelu MySurvey ("MySurvey").
  2. Strona internetowa korzysta z serwera w USA, gdzie przechowywane są wszelkie dane dotyczące Strony.


 2. KORZYSTANIE ZE STRONY

  1. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami, dla celów osobistych i niekomercyjnych. Korzystanie ze Strony w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami i warunkami wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Lightspeed.
  2. Można korzystać ze Strony w sposób anonimowy, jako gość, bez konieczności podawania danych osobowych. Jednakże w celu uzyskania dostępu do określonych usług i treści na Stronie, takich jak ankiety, wymagana jest rejestracja jako użytkownik panelu.


 3. KORZYSTANIE ZE STRONY W NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB

  1. Zabrania się korzystania z automatycznych narzędzi do pozyskiwania danych w celu katalogowania, pobierania, przechowywania lub kopiowania bądź dystrybuowania w inny sposób treści dostępnych na Stronie internetowej, bądź w celu manipulowania wynikami działań prowadzonych na Stronie, w tym między innymi wynikami ankiet i losowań.
  2. Zabrania się podejmowania działań zakłócających działanie strony lub korzystanie z niej przez innych użytkowników, w tym między innymi nadmiernego obciążania strony, floodowania, działań typu "mailbombing" oraz "crashing".
  3. Zabrania się wysyłania za pośrednictwem Strony niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocji i ogłoszeń.
  4. Zabrania się fałszowania lub ukrywania prawdziwej tożsamości w postach i wiadomościach e-mail.
  5. Zabrania się publikowania na Stronie materiałów zawierających groźby, treści krzywdzących, szkalujących, obscenicznych lub w inny sposób łamiących jakiekolwiek przepisy. Firma Lightspeed będzie w pełni współpracować z organami stojącymi na straży prawa oraz realizować nakazy sądowe, wymagające ujawnienia tożsamości osób, które publikują tego typu materiały.
  6. Zabrania się wstawiania elementów Strony na inne strony internetowe, modyfikacji wyglądu Strony oraz publikowania odnośników z innych stron, prowadzących do podstron Strony internetowej, innych niż strona główna.


 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszelkie podstrony i treści opublikowane na lub odnoszące się do Strony internetowej, w tym teksty, grafika, materiały audio i wideo, zdjęcia, ankiety (w tym tekst i grafika w ankietach) oraz logo, stanowią własność intelektualną firmy Lightspeed i jej licencjodawców, klientów, partnerów i oddziałów, lub firma Lightspeed, jej licencjodawcy, klienci, partnerzy i oddziały posiadają upoważnienie do korzystania z takich materiałów. Dotyczy to również wszelkich znaków towarowych, praw autorskich, patentów i informacji poufnych.
  2. Poza przypadkami, w których wyraźnie zezwalają na to niniejsze Zasady i warunki, lub gdy firma Lightspeed wyrazi zgodę na piśmie, zabrania się kopiowania, modyfikacji, publikowania, odtwarzania, wczytywania, przekazywania i dystrybucji zawartości Strony w jakikolwiek sposób.
  3. Do użytku własnego można wykonać lub pobrać jedną kopię każdej z podstron.


 5. STRONY ZEWNĘTRZNE

  1. Strona internetowa może zawierać:
   1. Odnośniki do innych stron, które nie są prowadzone przez firmę Lightspeed, oraz
   2. Informacje o produktach i usługach oferowanych przez firmy zewnętrzne. Firma Lightspeed nie sprawdza niezależnie praktyk biznesowych stosowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie udziela żadnych gwarancji w ich imieniu. Dostępność odnośników lub odniesień do firmy zewnętrznej nie stanowi udzielenia poparcia przez firmę Lightspeed dla takiej firmy zewnętrznej. Należy zapoznać się z zasadami i warunkami odwiedzanych zewnętrznych stron internetowych.
  2. Za oprogramowanie, które można pobrać ze strony obsługiwanej przez firmy zewnętrzne, odpowiedzialność ponosi dana firma zewnętrzna. Firma Lightspeed nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez wirusy lub w inny sposób wynikające z pobrania takiego oprogramowania.


 6. INFORMACJE NA STRONIE

  1. Informacje opublikowane na Stronie internetowej mają charakter ogólny. Firma Lightspeed nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i pełność informacji zawartych na Stronie.
  2. Poglądy i opinie wyrażane na Stronie internetowej nie zawsze są poglądami i opiniami firmy Lightspeed.


 7. PRYWATNOŚĆ

  1. Firma Lightspeed poważnie podchodzi do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki firma Lightspeed wykorzystuje informacje pozyskiwane od użytkowników, należy zapoznać się z Polityką prywatności MySurvey.
  2. Na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki typu "cookie". Więcej informacji dostępne jest w Polityką prywatności MySurvey.


 8. KOMUNIKACJA Z FIRMĄ LIGHTSPEED

  1. Wszelka korespondencja i materiały przesyłane do firmy Lightspeed, z wyjątkiem danych osobowych, w tym pytań, komentarzy, odpowiedzi i sugestii podawanych w panelu, traktowane będą jako jawne i nieobjęte prawem autorskim.
  2. Z wyjątkiem zakresu, w jakim są one objęte Polityką prywatności MySurvey, wszelkie tego typu informacje mogą być wykorzystywane przez firmę Lightspeed w dowolnym celu, w tym w celu kopiowania i publikacji.
  3. Użytkownik przyznaje firmie Lightspeed prawo do wykorzystywania pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych we wszelkiej korespondencji, w dowolnym celu, bez prawa do wynagrodzenia.


 9. ZMIANY

  1. Wszelkie informacje opublikowane na Stronie internetowej podlegają zmianom bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.
  2. Niniejsze Zasady i warunki mogą ulec zmianie. W takim przypadku użytkownicy panelu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Należy co pewien okres przeglądać niniejsze Zasady i warunki. Kontynuacja korzystania ze Strony internetowej oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.


 10. JURYSDYKCJA

  1. iniejsze Zasady i warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Lightspeed w zakresie dostępu i korzystania ze Strony.
  2. Niniejsze Zasady i warunki podlegają prawu angielskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.


 11. KONTAKT

  1. W przypadku pytań dotyczących niniejszych Zasad i warunków, prosimy o kontakt z firmą Lightspeed i MySurvey pod adresem marzena@mysurvey.eu .


 12. OSTATNIA AKTUALIZACJA

  1. Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 21/03/2011.

Aktualności MySurvey

 • Witamy na nowej stronie internetowej MySurvey!
  Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasz nowy wygląd i styl!

Zdobywcy Nagród

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć listę nagrodzonych

Aby otrzymywać nasze ankiety należy dodać nasz adres do kontaktów:

Online badania umożliwione dla Ciebie przez MySurvey – Odkryj Moc Swojej Opinii

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية