Logowanie Użytkowników


My Survey Polska: Polityka prywatności

privacy mysurvey feature image

My Survey Polska: Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zobowiązania firmy Lightspeed odnośnie ochrony danych osobowych użytkowników panelu, a także ustanawia prawa i obowiązki użytkowników w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Użytkownicy są członkami panelu MySurvey ("MySurvey"), prowadzonego przez firmę Lightspeed.

Należy potwierdzić akceptację zasad niniejszej Polityki prywatności, klikając "AKCEPTUJĘ" podczas procesu rejestracji.

 1. NASZE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Firma Lightspeed zawsze przestrzega prywatności użytkowników panelu oraz zachowuje poufność wybieranych przez nich odpowiedzi, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
  2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osobowe oraz odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.
  3. Badania rynkowe prowadzone przez firmę Lightspeed nie mają na celu sprzedaży czegokolwiek użytkownikom ani wyłudzania od nich pieniędzy.
  4. Firma Lightspeed szanuje decyzje użytkowników odnośnie uczestnictwa w ankietach, udzielania odpowiedzi na określone pytania lub rezygnacji z członkostwa w panelu.
  5. Firma Lighstpeed zachowuje wysokie standardy profesjonalizmu w zakresie gromadzenia i raportowania informacji przekazywanych przez użytkowników.
  6. Firma Lightspeed przestrzega zasad porozumienia European Union Safe Harbor w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych na terenie Unii Europejskiej, a także jest członkiem projektu European Union Safe Harbor.
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Poprzez rejestrację w panelu użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Lightspeed informacji przekazywanych w celu wykonywania badań rynkowych.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 2.3, firma Lightspeed będzie przekazywać osobom trzecim podawane przez użytkowników informacje w formie zagregowanej i anonimowej, bez informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników.
  3. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że firma Lightspeed może przekazywać jego dane osobowe partnerom współpracującym z nią w zakresie nagród, takim jak Perks.com, a także innym firmom zarządzającym Programem punktów oraz systemem nagród. Dla jasności, takie informacje mogą uwzględniać imię i nazwisko oraz adres użytkownika, a także wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania Programem punktów i nagrodami przez firmę zewnętrzną.
  4. Firma Lightspeed dba o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Firma Lightspeed uznaje, że dzieckiem jest każda osoba poniżej 16 roku życia. W przypadku gdy do udziału w ankietach zapraszane będą dzieci, firma Lightspeed nie będzie wymagać podawania żadnych danych osobowych dziecka, poza danymi podanymi przez rodzica / opiekuna prawnego oraz odpowiedziami dziecka. Rodzic / opiekun prawny dziecka może przeglądać, wnioskować o usunięcie oraz zabronić dalszego gromadzenia danych osobowych dziecka w dowolnym momencie. Można tego dokonać, wysyłając drogą elektroniczną wiadomość na adres marzena@mysurvey.eu lub pocztową, pisząc na adres Lightspeed, The Old Town Hall, 4 Queens Road, Wimbledon SW19 8YB Wielka Brytania.
 3. BEZPIECZEŃSTWO

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników, firma Lightspeed korzysta z zabezpieczenia w postaci zapory ogniowej. Oznacza to, że wyłącznie autoryzowani użytkownicy mogą wprowadzać informacje do bazy danych oraz wyłącznie badacze rynku Lighstpeed i osoby zarządzające bazą danych mają dostęp do takich informacji. Jednakże należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest w 100% bezpieczna. Korzystając ze Strony internetowej, użytkownik przyjmuje takie ryzyko do wiadomości.
 4. PLIKI TYPU "COOKIE"

  1. W celu poprawy jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane pliki typu "cookie". "Cookie" to mały plik z danymi, zapisywany często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Plik "cookie" może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z plików typu "cookie" w celu ułatwiania użytkownikom korzystania ze Strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach.
  2. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu "cookie". Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku "cookie", umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku.
  3. Jak wspomniano powyżej, możemy uzupełniać informacje uzyskane na Stronie internetowej informacjami ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo możemy łączyć dane z plików "cookie" zgromadzone na Stronie internetowej z danymi z plików "cookie" od pozyskanymi od firmy zewnętrznej, w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Przykładowo w przypadku niektórych ankiet, zewnętrzna strona internetowa może poszukiwać plików typu "cookie" w przeglądarce użytkownika. W przypadku wykrycia takich plików, strona może gromadzić informacje dotyczące tego, w jakim miejscu i ile razy użytkownik wyświetlił określoną reklamę. Za pośrednictwem plików typu "cookie" nie będą przekazywane żadne informacje identyfikujące użytkownika, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail, jednakże informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne zwiększają nasze możliwości gromadzenia przydatnych danych na podstawie wypełnianych ankiet.
  4. W celu pomiaru skuteczności działań reklamowych możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych. Tego typu firmy mogą stosować pliki typu "cookie" oraz narzędzia typu "action tag" (nazywane również "single pixel gif" lub "web beacon"). Informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne za pośrednictwem plików typu "cookie" oraz narzędzi typu "action tag" są całkowicie anonimowe. Tego typu informacje nie zawierają imienia ani nazwiska, adresu, adresu e-mail, ani żadnych innych informacji identyfikujących użytkownika.
 5. SEKWENCJA ODWIEDZANYCH STRON

  1. Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie użytkownik zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na Stronę. Możemy gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej Strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Stronie i w jaki sposób możemy modyfikować podstrony, tak aby jak najlepiej spełniały potrzeby użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy jakości Strony internetowej i świadczonych przez nas usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie celowo zawierać żadnych danych osobowych.
 6. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ DZIECI

  1. Od czasu do czasu firma Lightspeed może prowadzić ankiety przeznaczone dla dzieci. W takich przypadkach firma Lightspeed będzie prosić użytkowników o pozwolenie na udział ich dzieci w ankiecie. W przypadku uzyskania takiego pozwolenia, firma Lightspeed prześle użytkownikowi odnośnik do ankiety, w której dziecko może wziąć udział.
  2. Firma Lightspeed zachęca rodziców i opiekunów do monitorowania sposobu korzystania z Internetu przez dzieci. Podczas wypełniania ankiety przez dziecko, rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru nad nim.
  3. Firma Lightspeed nie będzie świadomie kontaktować się bezpośrednio z dziećmi w celu zaproszenia ich do udziału w ankiecie lub promocji.
 7. REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

  1. W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w panelu MySurvey, można zawnioskować o usunięcie danych osobowych z listy aktywnych użytkowników panelu w sposób opisany w Warunkach i regułach członkostwa w MySurvey lub na Stronie internetowej
  2. Niestosowanie się do prawidłowej procedury rezygnacji z członkostwa może opóźnić usunięcie danych użytkownika.
  3. Firma Lightspeed zobowiązuje się niezwłocznie realizować wnioski o rezygnację z członkostwa. Jednakże pomiędzy przesłaniem wniosku a usunięciem konta użytkownika może upłynąć miesiąc czasu, co oznacza że użytkownik, po złożeniu wniosku o rezygnację, może przez pewien okres nadal otrzymywać wiadomości e-mail ze Strony.
 8. ZMIANY POLITYKI

  1. Firma Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania i usuwania postanowień niniejszej Polityki prywatności. Użytkownicy powinni co pewien czas przeglądać Politykę prywatności pod kątem zmian. Jednakże w przypadku gdy zmiany związane będą z wykorzystywaniem danych osobowych użytkowników w sposób inny niż opisano w niniejszej Polityce prywatności, przed ich wprowadzeniem będziemy prosić użytkownika o zgodę. W przypadku gdy wymagana będzie zgoda użytkownika, zostanie on poproszony o potwierdzenie dalszego członkostwa w panelu na zmienionych zasadach.
 9. KONTAKT

  1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Lightspeed i MySurvey drogą elektroniczną na adres marzena@mysurvey.eu lub pocztową na adres Lightspeed, The Old Town Hall, 4 Queens Road, Wimbledon SW19 8YB Wielka Brytania.
 10. JURYSDYKCJA

  1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Lightspeed w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
  2. Niniejsza Polityka prywatności podlega przepisom i interpretacji wg prawa angielskiego.
  3. Strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, w sprawie wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z niniejszą Polityką prywatności.
 11. OSTATNIA AKTUALIZACJA

  1. Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 21/03/2011.

Aktualności MySurvey

 • Witamy na nowej stronie internetowej MySurvey!
  Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasz nowy wygląd i styl!

Zdobywcy Nagród

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć listę nagrodzonych

Aby otrzymywać nasze ankiety należy dodać nasz adres do kontaktów:

Online badania umożliwione dla Ciebie przez MySurvey – Odkryj Moc Swojej Opinii

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية